Orlovača i Novakova pećina

Pećina Orlovača nalazi se na brdu Orlovača, u selu Sumbulovac, opština Pale. Od Pala je udaljena 10 km, a od Sarajeva 15 km. Trenutno je jedina turistička pećina u Republici Srpskoj. Ukupna dužina istraženih pećinskih kanala iznosi oko 2500 m, dok je za turističke posjete dostupan dio kanala od 560 m.

Romanija se nalazi istočno od Sarajeva. Glavna karakteristika joj je stijenovita barijera, tako da je privlačna za alpiniste a planinarima je zanimljiva Novakova pećina koja se nalazi na strmim liticama Romanije, a dobila je ime po starom narodnom junaku Starini Novaku.

Program putovanja

Polazak iz dogovorenog mjesta; dolazak u pećinu Orlovača od 09-10h. Obilazak pećine uz pratnju stručnog vodiča u trajanju 1 h. Polazak prema Romaniji, a po želji grupe posjeta Cekovića kuće. Planinarski pohod počinje od Lovačkog doma na Majdanima ili Carevih voda prema Novakovoj pećini koja je uredno obilježena i ojačana čeličnim sajlama.

Ručak, odmor i šetnja u prirodi Romanije koja raspolaže velikim količinama vode, raznolikom šumom, biljkama i životinjama.

Povratak kasno popodne prema mjestu polaska.

Cijena: (U zavisnosti od mjesta polaska) Sarajevo 35 KM


Aranžman obuhvata:

  • Prevoz turističkim minibusom (19+1, klima, cd, tv)
  • Ulaznice u pećinu Orlovaču
  • Stručne vodiče
  • Ručak
  • Putničko osiguranje
  • Trškovi organizacije i pratilac iz agencije

Aranžman je rađen na bazi 18 osoba.

Kontaktirajte nas!