Manastir "Dobrun"


Manastir "Dobrun"

Manastir Dobrun, u izvorima poznat kao Kruševo, nalazi se u živopisnom planinskom kraju na putu Višegrad –Užice , 12 km od Višegrada u klisuri rijeke Rzav. Posvećen je Blagoveštenju a podigli su ga župan Pribil i njegovi  sinovi Stefan i Petar 1343. god. Ovaj poslednji je , 1383.godine,  kao  monah  Jovan, sazidao  i živopisao  pripratu. Već 1393. godine, kada  su  Turci  prvi  put  provalili u Bosnu , manastir  je  stradao. Obnovili su  ga  despot  Stefan Lazarević  i  kneginja Milica. Negdje na  granici  18 i 19  vijeka manastir je opustjeo. O nastanku i ranijoj istoriji manastira nema pouzdanih podataka. Zna se da je jedno vrijeme bio sjedište mitropolije.
U svojoj istoriji je mnogo puta uništavan i rekonstruisan . Najveće stradanje manastir je doživjeo u toku drugog svjetskog rata , kada su ga Nijemci koristili kao skladište oružja , a pri povlačenju 1945. godine digli su ga u vazduh . Obnovljen je 1946. godine .
Manastir je bio u potpunosti živopisan. Najpoznatije, do danas sačuvane freske su freska cara Dušana sa ženom Jelenom i sinom Urošem , kao i freska sa ktitorom manastira , županom Pribilom , njegovim sinovima i zetom Stanom.
U stijenama iznad manastira nalazi se pećina čiji je ulaz bio ozidan sigom. U njoj su živjeli isposnici koji su silazili u manastir samo za vrijeme velikih praznika . Danas je manastir još uvijek aktivan. U sklopu manastirskog kompleksa nalazi se Muzej Prvog srpskog ustanka, galerija slika, kao i Muzej Mitropolije dabrobosanske.