Turistička agencija Tavor

Turistička agencija “Tavor“ Pale bavi se organizovanjem turističkih putovanja u zemlji i inostranstvu: ljetovanjima, zimovanjima, đačkim ekskurzijama, rekreativnim nastavama, obilaskom kultura, regija, gradova i prirodnih resursa, banjskim i zdravstvenim turizmom, aktivnim i avanturističkim turizmom, eko i etno turizmom, posjetama manifestacijama i sajmovima, shopping turama, jednodnevnim i vikend izletima, pokloničkim putovanjima itd.


Autobuska stanica, Pale
+387 (57) 22 42 24
+387 (65) 90 09 95
tavor.turizam@gmail.com

Pošaljite nam poruku