TUNIS 2018

TUNIS 2018

 

PROGRAM PUTOVANJA:             

1. DAN: SARAJEVO – TUNIS

Sastanak putnika kod šaltera ELITE TRAVEL-a na Međunarodnom aerodromu Sarajevo, 2 sata prije leta. Nakon prijave za let, pasoške i carinske kontrole, ukrcavanje u avion. Lrt SARAJEVO – TUNIS (direktan charter let u trajanju 1h50) ,Po slijetanju na međunarodni aerodrom Carthage u Tunisu, pristupanje pasoškoj i carinskoj kontroli, te transfer autobusima do odabranog hotela. Početak usluga u hotelu. Noćenje.    

2. – 7. 10. ili 11. DANA: TUNIS (ODABRANA OBLAST)       
Od drugod do preposljednjeg dana boravka vrijeme predviđeno za odmor, kupanje, slobodne aktivnosti i fakultativne izlete i posjete.

8. /11./12. DAN: TUNIS – SARAJEVO       
Transfer autobusima od hotela do međunarodnog aerodroma Carthage u Tunisu. Nakon prijave za let, pasoške i carinske  kontrole, ukrcavanje u avion za let  TUNIS – SARAJEVO. Po slijetanju u Sarajevo kraj usluge! 

KOMPLETNE CIJENE U PDF FORMATU POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE ZA UPLATE DO 31.3.2018.  

KOMPLETAN KATALOG POGLEDAJTE ILI PREUZMITE OVDJE

 

Hotel "LES PIRAMIDES 2*(+) Nabuel

Rani Booking Tunis; Ljeto 2018 (Nabul / Hamammet) Cjenovnik br.1. za uplate do 31.3.2018.

Cijene od 31.3.2018.
 
HOTEL CLUB PRESIDENT AQUA FLIPPER 4*


         

HOTEL VINNCI NOZHA BEACH 4*

Cijene do 31.1.2018.

CIJENE OD 31.3.2018.

U  CIJENU ARANŽMANA JE URAČUNATO:            

  • Avio prevoz na relaciji SARAJEVO- TUNIS – SARAJEVO;       
  • ​Transfer autobusima na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom; 
  • ​Boravak u odabranom hotelu, sobi  i sa odabranom uslugom, na bazi  8 dana /7 noći ili 11 dana/10 noći ili 12 dana/11 noći;     
  • Usluge predstavnika agencije na destinaciji;             
  • Aerodromske, sigurnosne i druge taxe;      
  • Obavezno međunarodno putno zdravstveno osiguranje.

               

U  CIJENU ARANŽMANA NIJE URAČUNATO:       

  • fakultativni izleti i posjete;  
  • preporučujemo policu osiguranja od otkaza putovanja i oštećenja/gubitka prtljage.               

               

VAŽNE NAPOMENE:      

  • cjene za djecu (prvo i drugo dijete): važe samo u slučaju kada djeca dijele sobu sa dvije odrasle osobe;         
  • cijena za treću odraslu osobu: važe za 3. i 4. odraslu osobu kada dijele sobu sa još dvije odrasle osobe, za dijete kada dijeli sobu sa jednom odraslom osobom i kada dvoje djece koriste zasebnu sobu;           
  • ·djeca do 1,99 godina starosti plaćaju 150 KM;              
  • ·Organizator putovanja ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih promjena vezano  za let od strane avio kompanije ili otkazivanja leta;              
  • obzirom da su vremena letova podložna promjeni, molimo putnike da tačan red letenja provjere 24h prije polaska na put,       
  • usljed promjena na monetarnom tržištu Organizator putovanja zadržava pravo korekcije cijena;       \
  • broj, vrsta, karakteristika i način posluživanja obroka dati su u detaljnim opisima AII In i HB koncepta svakog hotela posebno;
  • Organizator putovanja nije ovlašten i nije u mogućnosti da cijeni valjanost putnih isprava putnika prijavljenih za putovanje. Svaki putnik odgovoran je za ispravnost svojih isprava;          
  • uz ovaj program putovanja i cjenovnik važe Opšti uslovi putovanja Organizator putovanja koji su dio ugovora o putovanju;         
  • za otkaz rezervacije „ranog bookinga“ (RB), nakon isteka datuma za rani booking, organizator zadržava cjelokupan iznos aranžmana, osim u slučaju smrti putnika.             
  • klijenti su dužni da se upoznaju sa programom i opštim uslovima putovanja Organizatora putovanja i da svojim potpisom na prijavi - obračunu daju saglasnost sa istim.

               USLOVI I NAČIN PLAĆANJA:       

  • gotovinski/internet bankarstvom/virmanom  - uplata avansa 50% od ukupne cijene aranžmana prilikom prijave, a ostatak najkasnije 15 dana prije početka putovanja.       
  •   Cjenovnik RB Tunis ljeto 2018. br  1. važi od 01.03.2018. za uplate akontacije od 50% do 31.03.2018.